Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie van toepassing, zoals gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
U kunt hier de Leveringsvoorwaarden downloaden, indien gewenst kunt u deze ook schriftelijk toegestuurd krijgen.

Tevens behouden wij ons het recht voor een order zonder opgaaf van reden niet te accepteren.

Indien digitale bestanden niet juist aangeleverd worden, worden hier extra voorbereidingskosten voor berekend. Deze worden door ons vooraf aan u doorgegeven. Zie onze aanleverspecificaties.

Op al onze leveringen wordt € 10,00 verzendkosten in rekening gebracht (Duitsland en België € 15,00).
Onder verzendkosten wordt niet alleen verstaan de daadwerkelijke verzendkosten, maar ook kosten voor de administratie, inpakmaterialen, enz.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een order zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

 

Per 01-01-2020 geldt dat een nieuwe levering niet geleverd wordt als er nog een rekening open staat!!!