Pictogrammen & Borden: achtergrondinformatie

Kleuren hebben een belangrijke functie in de veiligheidssignalisatie: zij brengen namelijk een boodschap over. Aan elke veiligheidskleur is een bepaalde betekenis gegeven met betrekking tot de veiligheid.
De vorm geeft de aard van een boodschap aan. Ronde borden wijzen op verboden en geboden, driehoeken waarschuwen voor mogelijke gevaren en rechthoeken signaleren hulp.
Hetzelfde geld voor de kleur van een bord. Rood heeft de grootste signaalfunctie, zodat deze kleur gebruikt wordt om een verbod aan te duiden of bij brandbestrijding.
Preventieve maatregelen daarentegen worden aangegeven door de kleur blauw en staat voor gebod.
Geel waarschuwt voor gevaren, terwijl groen verwijst naar veiligheid en redding.

veiligheidssignalisatie-kleurcodeveiligheidssignalisatie-kleurcode